A.D.EURO-CONTROLL KFT
Könyvvizsgálat, pénzügyi tanácsadás
Könyvvizsgálat
Adótanácsadás
Cégátvilágítás
Cégértékelés
Üzleti folyamatok újratervezése
Transzferár dokumentáció
Pénzügyi Controlling

Transzferár dokumentáció elkészítése

 

Társaságunk vállalja a 22/2009 (X.16) PM rendeletnek és az OECD vonatkozó irányelvének mindenben megfelelő szokásos piaci ár nyilvántartás, ismertebb nevén transzferár dokumentáció elkészítését. Különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy a választott módszer leginkább tükrözze a megrendelő cégénél, cégcsoportjánál alkalmazott gyakorlatot, megfelelően alátámassza azt, illetve összhangban legyen a Pénzügyminisztérium és az Adóhivatal elvárásaival.

A vonatkozó OECD transzferár irányelv alatt, 2011 üzleti évtől kezdve, a 2010. július 22-én hatályba lépett módosított irányelvet kell érteni, ezért javasoljuk, hogy vizsgáltassák felül a korábbi szabályozások alapján készült nyilvántartásokat is, mert azok már nem feltétlenül felelnek meg a továbbiakban a magyar ellenőrző hatóságok elvárásainak.

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a transzferár dokumentáció elkészítése csak nagyon kevéssé tipizálható, mindig egyedileg kell azokat elkészíteni. Így, szemben sok egyéb más ismert szabályzatokkal (például számviteli politika), nem létezik olyan mintadokumentáció, amely kisebb korrekciókkal minden vállalkozásra egységesen alkalmazható lehetne.

A szabályzat legértékesebb része az, amelyikben az összehasonlító adatok és elemzések szerepelnek. Az elemzésekhez, igény, illetve szükség szerint, hazai és nemzetközi adatbázisokat használunk. Amennyiben külföldi összehasonlító adatok használata szükséges, abban az esetben a legismertebb nyilvános piaci adatbázisokat használjuk.

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét arra is, hogy már önmagában a dokumentáció hiánya is minimum 2 millió Ft mulasztási bírsággal, illetve az adózó együtt (nem) működésétől függően, ennek többszörösével szankcionálható, és ez a bírság akár többször is kiszabható. A mulasztási bírság többszörözésének lehetőségét az Art. tartalmazza, a módosítás 2012. január 1-től lépett hatályba.

Társaságunk, szinte egyedülálló módon vállalja nemcsak a dokumentáció elkészítését, hanem az évenként kötelezően elvégzendőfelülvizsgálat elvégzését is.

Vállaljuk továbbá a Társaságok gazdasági tevékenységeinek transzferár szempontú monitorozását is, amely eredményeképpen akár naprakésszé, illetve optimális mértékűvé tehető a dokumentálási kötelezettség teljesítése. 

Home Cégünk Szolgáltatásaink Referenciák Elérhetőség Kapcsolatok
All Rights Reserved by A.D.EURO-CONTROLL