A.D.EURO-CONTROLL KFT
Könyvvizsgálat, pénzügyi tanácsadás
Könyvvizsgálat
Adótanácsadás
Cégátvilágítás
Cégértékelés
Üzleti folyamatok újratervezése
Transzferár dokumentáció
Pénzügyi Controlling

Könyvvizsgálói szolgáltatásaink:

  • Apportértékelés
  • Előtársaságok könyvvizsgálata
  • Éves beszámolók könyvvizsgálata
  • IFRS szerinti beszámolók könyvvizsgálata
  • Átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálata
  • Informatikai audit

A könyvvizsgálat az alábbi jogszabályok figyelembevételével készül:

  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
  • a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
  • a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 2007. évi LXXV. törvény
  • a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok

A könyvvizsgálat célja:

A könyvvizsgálat célja, hogy a Társaság ügyvezetése, valamint a felügyelő bizottság részére a könyvvizsgáló véleményt alkosson arról, hogy az éves beszámoló (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet) megbízható, valós képet mutat-e, valamint összhangban van-e az érvényben lévő törvényekkel, jogszabályokkal, továbbá véleményt alkosson a Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, a működés hatékonyságáról. A könyvvizsgálat az üzleti jelentés tekintetében az abban szereplő adatoknak az éves beszámolóval való összhangját vizsgálja. 

 

Könyvvizsgálati informatikai audit:

 

Társaságunk, összhangban a Magyar Könyvvizsgálói Kamara módszertani útmutatójával, vállalja informatikai rendszerek vizsgálatát a pénzügyi kimutatások szempontjából. Ezt a tevékenységet önállóan is vállaljuk. Szívesen vesszük, akár más olyan könyvvizsgáló társaságok megbízását is, akik erre a feladatra nem kívánnak erőforrásokat lekötni. De hasznos lehet a vizsgálat a szokásos éves auditon túl, minden olyan szervezetnek, akik meg akarnak győződni arról, hogy a pénzügyi kimutatások vezetése információtechnikai oldalról is megfelelően szervezett, kellően hatékony és csalás ellen elvárható mértékben védett. A fentieken túl javaslatokat is szoktunk tenni a vállalati digitális adatvagyon megfelelőbb kihasználására, a pénzügyi riportok hatékonyságának növelésére is.

Home Cégünk Szolgáltatásaink Referenciák Elérhetőség Kapcsolatok
All Rights Reserved by A.D.EURO-CONTROLL