A.D.EURO-CONTROLL KFT
Könyvvizsgálat, pénzügyi tanácsadás
Könyvvizsgálat
Adótanácsadás
Cégátvilágítás
Cégértékelés
Üzleti folyamatok újratervezése
Transzferár dokumentáció
Pénzügyi Controlling

Könyvvizsgálói szolgáltatásaink:

 • Apportértékelés
 • Éves beszámolók könyvvizsgálata
 • IFRS szerinti beszámolók könyvvizsgálata
 • Átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálata
   

A könyvvizsgálat az alábbi jogszabályok figyelembevételével készül:

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 2007. évi LXXV. törvény
 • a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok
   

A könyvvizsgálat célja:

A könyvvizsgálat célja, hogy a Társaság ügyvezetése, valamint a felügyelő bizottság részére a könyvvizsgáló véleményt alkosson arról, hogy az éves beszámoló (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet) megbízható, valós képet mutat-e, valamint összhangban van-e az érvényben lévő törvényekkel, jogszabályokkal, továbbá véleményt alkosson a Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, a működés hatékonyságáról. A könyvvizsgálat az üzleti jelentés tekintetében az abban szereplő adatoknak az éves beszámolóval való összhangját vizsgálja. 

 

Home Cégünk Szolgáltatásaink Referenciák Elérhetőség Kapcsolatok
All Rights Reserved by A.D.EURO-CONTROLL